Градежни работи

  • Високоградба
  • Нискоградба
  • Хидроградба
  • Градежно-занаетчиски работи

Повеќе

Градежни машини и опрема

  • Услуги со градежни машини
  • Изнајмување на градежни машини и опрема

Повеќе

Проектирање и надзор

  • Градежно-архитектонски решенија
  • Водовод и канализација
  • Електрични инсталации
  • Надзор на објекти

Повеќе

Добредојдовте

БВ Инженеринг ДООЕЛ е компанија која нуди комплетни услуги од областа на градежништвото. Во нашето работење е вплотено целокупното искуство и знаење на нашиот тим стекнати при изградбата на различни типови на објекти. Со нашиот стручен кадар и опремата со која располагаме подготвени сме да излеземе во пресрет на секаков тип на задачи и предизвици поставени пред нас од страна на клиентите. Квалитетот на извршените работи и запазувањето на договорените рокови се врвни приоритети во нашето работење.