Краток опис на проектот:

Клиент: Општина Битола
Локација:  Општина Битола

Изградба на мостови во с. Крклино и с. Горно Оризари