Краток опис на проектот:

Клиент: Општина Вевчани
Локација: Општина Вевчани

Изградба на пречистителна станица.