Краток опис на проектот:

Клиент:  Општина Могила
Локација: Село Ивањевци-Општина Могила

Темелна реконструкција на мултифункционален објект.