Краток опис на проектот:

Клиент: Општина Битола
Локација:  Општина Битола

Конзервација и реставрација на фасадата на Безистен