Краток опис на проектот:

Клиент:
Локација:  с. Трново, Општина Битола

Изградба на пречистителна станица.