Краток опис на проектот:

Клиент:  Општина Дојран
Локација:  Дојран

Реконструкција на три објекти.