Станбено-деловен објект Х7 Општина Битола

Изградба на првата паметна зграда-Х7 во Комплекс Касарна во Битола.

Инвеститор: Смарт Бит ДОО Битола