Црква „Свети Власие“ Археолошки локалитет Исар-Штип

Конзервација и реставрација на црквата Св.Власие

Инвеститор: Центар за развој на Источниот плански регион