„Правен факултет“ Кичево ( Дисперзирани студии во Битола)

Адаптација и преуредување на внатрешни простории.