Фонтана „Завод и музеј“- Битола

Проект за употреба и одржување на просторот околу фонтаната пред НУ Завод и Музеј- Битола