Улици „АРМ 1“ -Битола

Изградба на улици со тротоари, водоснабдителен систем, систем за атмосферска вода и улично осветлување.