Улица „Големо Езеро“ - Битола

Реконструкција на коловоз на улица „ Големо езеро“