Спортска сала „Младост“ - Битола

Адаптација со реконструкција на спортската сала „Младост“ - Битола