СОУ ,,Таки Даскало" Општина Битола

Реконструкција на спортска и гимнастичарска сала во СОУ Таки Даскало во Битола

Инвеститор: Министерство за образование и наука(МОН)