Село Ивањевци-Општина Могила

Темелна реконструкција на мултифункционален објект.