ОУ Пере Тошев-Општина Росоман

Реконструкција на фасада на основно општинско училиште „ Пере Тошев“

Инвеститор: Основно општинско училиште „Пере Тошев“