Општина Могила

Изградба на мултинаменски објект со изложбен простор и библиотека.