Општина Вевчани

Изградба на пречистителна станица.