НУ Завод и Музеј Битола

Градежно-занатски работи, конзервација и реставрација на фасада на зграда на музеј-II фаза

Инвестирот: НУ Завод и Музеј Битола