Заполжани-Општина Долнени

Реконструкција на основно училиште во село Заполжани, Општина Долнени.

Инвеститор: Центар за развој на Пелагонискиот плански регион.