ДСД „Кочо Рацин“ Битола

Реновирање и ентериерно уредување на дел од управна зграда наменета за сместување на студенти со инвалидитет.

Инвеститор: Центар за развој на Пелагонискиот плански регион