Градски пазар Велес

Изградба на градски пазар во Велес.

Инвеститор: Општина Велес со грант од Светска банка