Безистен - Битола

Конзервација и реставрација на фасадата на Безистен