Услуги со градежни машини

Ископи

БВ Инженеринг врши машински ископ, одвоз и довоз на земја за:

  • разни подготвителни работи
  • ровови за водововод и канализација
  • ровови за поставување на електрични инсталации
  • нивелација на терен
  • подготовка за темели и сл.

Изнајмување на машини и опрема

Без разлика дали сте компанија или физичко лице, доколку имате потреба, целокупната опрема со која располага БВ Инженеринг ви стои на располагање и вам за лесно и ефикасно да ја завршите работата која стои пред вас.