„Саат-кула“, Прилеп

Конструктивна консолидација на саат-кулата во Прилеп