ЈП Депонија Дрисла Скопје

Доизградба на градежен објект во кој ќе биде сместен автоклавот, лабораторија и работни простории.

Инвеститор: ЈП Депонија Дрисла Скопје