ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола

Реконструкција на фасада и замена на кровен покрив на постоечки објект.