Уметничка галерија „Јени Џамија“- Битола

Конзервација и реставрација на уметничка галерија „Јени Џамија“ - Битола