Улица „Даме Груев“ -Битола

Изведба на коловоз на улица „ Даме Груев“