Суводол( РЕК)-Општина Новаци

Изградба на цевковод.