Село Трново, Битола

Изградба на пречистителна станица.