Село Курбиново-Општина Ресен

Конзервација и реставрација на архитектура и конструкција на црквата Свети Ѓорѓи во село Курбиново I фаза.

Инвеститор: НУ Завод и музеј Битола