Село Ивањевци(Општина Могила)

Изградба на пречистителна станица.