ОУ Никола Карев с.Борино, Општина Крушево

Реновирање на внатрешни простории во основното училиште Никола Карев во село Борино, Општина Крушево

Инвеститор:УСАИД
Инвеститор:Општина Крушево