Заполжани-Општина Долнени

Реконструкција на основно училиште.