Градски стадион „ Тумбе Кафе“ Битола

Реконструкција на северна трибина.