Playground in vil.Dolno Aglarci

Construction of multifunctional playground in vil.Dolno Aglarci